Profesjonalny serwis systemów
CHŁODNICTWAKLIMATYZACJIWENTYLACJI oraz Automatyki sterującej HVAC

Firma CKW Serwis świadczy kompleksowe usługi w zakresie serwisów systemów

 Chłodnictwa KlimatyzacjiWentylacji oraz Automatyki sterującej HVAC

Oferujemy :

  • Serwis konserwacyjny systemów wentylacji/klimatyzacji/chłodnictwa oraz automatyki sterującej ,
  • Naprawa uszkodzonych, niesprawnych systemów HVAC oraz automatyki sterującej ,
  • Instalacja nowych systemów HVAC oraz automatyki sterującej ,
  • Budowa Automatyki Zarządzającej Budynkiem BMS (Building Management System) .

CKW SERWIS 

kontakt: biuro@ckw-serwis.pl